• Alle skal alltid bruke brikke og bare èn og èn person skal gå inn døra samtidig. Døra skal lukkes for hver person som går inn. Dersom to personer går inn på samme brikke eller brikke blir misbrukt, vil abonnementet bli stengt uten forvarsel.
  • Sko som er brukt ute skal ikke brukes inne på senteret. Utesko skal tas av i trapperommet i bunnen av trappa og plasseres i skohyllene før man går opp til senteret.
  • Alle hantler og vekter skal legges/henges tilbake på riktig plass etter bruk.
  • Hantler og vekter skal ikke slippes hardt i gulvet.
  • Tung stønning og roping skal ikke forekomme.
  • Kritt/kalk er forbudt å bruke på senteret pga tilgrising.
  • Treningstøy skal være rent og uten sjenerende lukt.
  • Trening i bar overkropp osv er ikke tillatt.
  • Vis hensyn.