Dato/Tid Event Tilgjengelighet Status
06/03/2024 18:00 - 18:50 Høypuls (Marte) 20 plasser