Dato/Tid Event Tilgjengelighet Status
06/06/2023 19:15 - 20:15 PowerSirkel (Torben, vikar for Lise) = AVLYST 10 plasser