Dato/Tid Event Tilgjengelighet Status
24/04/2023 11:00 - 12:00 TeamØkt (Finn-Terje/Anette) 5 plasser