Dato/Tid Event Tilgjengelighet Status
12/06/2023 11:00 - 12:00 TeamØkt (Finn-Terje/Anette) 8 plasser