Dato/Tid Event Tilgjengelighet Status
27/03/2023 11:00 - 12:00 TeamØkt (Finn-Terje/Anette) 4 plasser